מש"ל
ברוכים הבאים אורח. התחבר   רשימת בלוגים   עזרה  

בלוג תשעג

   
מדריך למשתמש
 
לוח שנה
אפריל 2016
אבגדהוש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 
מה חדש
 
רשימת בלוגים פעילים

 
חיפוש בבלוג
 
קישורים חמים

 
חיפוש באינטרנט
Search Google
 
תרגום וחיפוש בעברית
Search Morfix

 
 
      פעילות ליום ירושלים 29/04/2013 16:16:09  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)   
 
      פעילות לשבועות 29/04/2013 16:13:21  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
סרטון שבעת המינים
 
 
 
(3)   
 
      סרטונים לל 18/04/2013 7:10:05  
   
 
 
 
 
 
 
(7)   
 
      ל"ג בעומר 17/04/2013 17:41:26  
   
 
משחק המנעולים - לל"ג בעומר  אתר "גלים"
 
 
מהו ל"ג בעומר ?   " גלים "
 
מנהגי החג-  "גלים"  
 
 
 
 
 
 
 
בריינפופ- ל"ג בעומר - מוגבל לזמן קצר ( בל"ג בעומר)
 

מנהגי ל"ג בעומר                
הדלקת מדורות
נוהגים להדליק מדורות אש ולרקוד מסביבן כל הלילה
תספורות ילדים
מביאים את הילדים אשר מלאו להם 3 שנים
לקבר ר' שמעון בר יוחאי אשר במירון
ושם מספרים אותם בפעם הראשונה
חץ וקשת
ילדי ישראל נהגו לשחק בל"ג בעומר בחץ וקשת
בגלל הקשר למרד בר-כובבא.
  הילולה דרבי שמעון בר יוחאי                       
ל"ג בעומר הוא יום פטירתו של ר' שמעון בר יוחאי
והוא נחוג בהילולא גדולה על יד קברו שנמצא במירון ליד צפת.

 
 
 

מקור החג

    

*ל"ג בעומר חל ביום י"ח באייר.

זהו היום ה-33   בספירת העומר. כשהיה ביהמ"ק קיים היו מביאים ביום זה את העומר- אלומות שיבולים שנקצרו מהתבואה החדשה.

 

*מקורו של החג-

*כנראה שהיה זה יום של טקסים שמטרתם להלחם במזיקים, שאיימו על היבול לפני הקציר.

 

*יש המשייכים יום זה ליום הניצחון במרד בר- כוכבא נגד הרומאים.

 

*לפי ההסבר  המקובל ביום זה פסקה המגפה שפגעה בתלמידי רבי עקיבא.

 

*ל"ג בעומר נקבע כיום פטירתו של רבי שמעון  בר יוחאי ומדוע אם כן חוגגים?

משום שביום זה לפי המסורת הקבלית נתנה לו הרשות לגלות את סודות התורה, שנתנו למשה בסיני.

 

מנהגים ומושגים לפי סדר א'-ב'

אבלות בימי ספירת העומר - האבלות בימים אלה מקורה, כנראה, בתקופה החקלאית בה מצויים הגידולים החקלאיים בסכנת פגיעת רוחות השרב .
לאחר חורבן המקדש נוסף הצער על ביטול מצוות הבאת קציר העומר למקדש ,
ולאחר כשלון מרד בר כוכבא נוסף בתקופה זו האבל על חללי המרד ועל כישלונו .
עבור יהדות אשכנז נוסף האבל על רדיפה והשמדת קהילות יהודיות בזמן זה בתקופת
מסעי הצלב .

 ביצים צבועות - מנהג המבטא ניגוד לאבלות. (אשכנז)

"בר יוחאי" - שיר המושר בל"ג בעומר. חובר על-ידי רבי שמעון אבן לביא. השיר
עוסק ברשב"י --- רב שמעון בר יוחאי. הוא כתוב בשפת ה"קבלה" ועשרת הבתים
של השיר נקשרים לעשרת הספירות שבקבלה .

 

בר כוכבא - הנהיג את יהודי ארץ ישראל במרד נגד רומא בשנים 132-135 לספירה.
כשרונותיו היו בעיקר בתחום הצבאי ולא הרוחני, ורבי עקיבא וחכמים אחרים
ראו אותו כמשיח. יש מקורות בחז"ל שמספרים על דבר גבורתו, ויש מקורות אחרים שמכנים אותו "בר כוזבא", בגלל שהכזיב .

 

הדלקת נרות בבית הכנסת - נהוג להדליק נרות רבים בבתי כנסת לזכר רשב"י וצדיקים אחרים .

 

הילולא לרבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) במירון - . לפי האר"י נפטר רשב"י בל"ג בעומר ויום פטירתו היה נחשב בעיני תלמידיו כיום שמחה, עילוי וגילוי סודות קבליים. המנהג לעלות לקבר רשב"י ביום זה חודש על-ידי האר"י ומאז נהוג בארץ ישראל לשמוח בריקודים, שירה והדלקת מדורות סמוך לקבר. בעדות
מסוימות נהוג גם לשרוף בגדים וכלים במדורה , מנהג השנוי במחלוקת בין הפוסקים. הספרדים נוהגים להוליך ספר תורה בשירה וריקודים תחת חופה מצפת למירון .

 

הר מירון - הגבוה בערי הגליל, מקום קבורתו של רבי שמעון בר יוחאי. הרב יצחק לוריא המכונה "האר"י היה ממגורשי ספרד בסוף המאה ה 15 והוא התיישב בצפת בגלל הקרבה לקבר רשב"י במירון .

 

חאלאקה - המנהג לעשות תספורת ראשונה לבנים בני השלוש בבוקר ל"ג בעומר בקבר רשב"י במירון. מחליקים את כל שערות ראשיהם, חוץ מה"פאות" שנשארות .
נהוג לשקול את קצוות השיער בזהב ולתרום את הכסף לצדקה .

 

חץ וקשת - מנהג בקרב יהודי אשכנז שרווח כיום בארץ לצאת לשדה עם חץ וקשת. הטעם למנהג בכתוב: "ללמד בני יהודה קשת" - ויש מפרשים שבל"ג בעומר תראה הקשת בצבע אחר והגאולה תבוא .
טעם אחר מצוי באמירת חז"ל שבימי רשב"י לא נראתה קשת בשמיים - כיוון שבכוחו היה להגן מפני הפורענות ולא נזקק העולם לאות הקשת .
מראשית הציונות התפתחה מסורת לערוך בל"ג בעומר ימי ספורט, מחנאות וטיול .

 

חתונות - על פי ה"שולחן ערוך" לא נהגו להתחתן בימי ספירת העומר, בגין האבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא. ביום ל"ג בעומר נוהגים להפסיק את האבל הנהוג בזמן ספירת העומר ולקיים חתונות, כביטוי לשמחה .

 

יום פטירת משה - כדי להדגיש את הקשר בין משה רבנו לרשב"י, יחול ז' באדר שהוא יום פטירת משה, באותו יום בשבוע בו חל ל"ג בעומר - יום פטירת רשב"י .

 

מדורות - מנהג שמקורו בהילולת רשב"י במירון להדליק מדורות ולהרבות באור כיוון שיום פטירת רשב"י נחשב יום מרובה אור .
המנהג להדליק מדורות רווח מראשית הציונות בכל רחבי הארץ .

 

ספר הזוהר - "הזוהר" הוא ספר היסוד של הקבלה, ומיוחס על ידי מאמינים לרבי שמעון בר יוחאי. בחלק מן החוגים החסידיים הפך ל"ג בעומר ליום "שמחת תורה" בו מסיימים את לימוד הזוהר .

 

עומר - על פי ספר ויקרא פרק כג', בט"ז ניסן היה נהוג להניף עומר מן התבואה שנקצרה זה עתה. המנהג חודש בהתיישבות העובדת בימינו. מיום זה נהוגה ספירת העומר, ארבעים ותשעה ימים שהם שבעה שבועות תמימות, עד לחג השבועות. ביום השלושים ושלוש לספירת העומר חל ל"ג בעומר .

 

רבי עקיבא - בן הדור השלישי לתנאים חכמי המשנה, חי במאות

 ה1-2 לספירה .
הוא תמך בבר כוכבא ובמרד שהנהיג נגד הרומאים, ואף ראה בו את המשיח .

 

רבי שמעון בר יוחאי - תלמידו המובהק של רבי עקיבא; על פי האגדה הוא הסתתר במערה בכפר פקיעין משך 13 שנה, ובתקופת מחבואיו חיבר את ספר הזוהר. הוא נפטר ב י"ח באייר, שהוא יום ל"ג בעומר, ונקבר במרומות הר מירון .

 

תיקון - נקרא גם "סדר ל"ג בעומר". בקהילות שונות נהוג לקרוא פרקי זוהר ולשמוח כל הלילה .

 

תספורת - נוהגים להפסיק את האבל הנהוג משך ימי ספירת העומר והתספורת היא ביטוי לכך.

 

 

 

פתגמים וביטויים הקשורים לאש

 התאם בין הפתגם לבין פירושו:

 

1. אש אוכלה.           א.  נשרף.

2. אש להבה.            ב. האש   שבערה יומם ולילה על המזבח 

                                 במשכן  ובבית המקדש. 

3. אש-דת                 ג. משל לדיבורים   חריפים  ביותר. 

4.  אש וגופרית         ד.  המחרף את נפשו, המסתכן.

5. אש זרה                ה.  כנוי לתורה.

6. אש צרבת              ו.  אש לוהטת, השורפת  הכל בדרכה.

7. אש תמיד              ז.  כינוי לאדם ער ותוסס ביותר.

8. משחק באש.         ח. מדבר דברים נמרצים ונלהבים  ביותר.

9. עלה באש               ט.  אש חזקה מאוד.

10. בא בא ובמים        י.  כעסו גדל ביותר.

11. פתח באש             יא.  בהשאלה: להט  שלילי , יצר הרע.

12. אש  קדחה באפו    יב.  עוסק בדבר מסוכן.

13. חוצב להבות אש     יג. התחיל לירות

14 .  אוד מוצל מאש      יד.  שריד שנשאר. 

  

 
(1)   
 
      יום העצמאות 10/04/2013 19:01:24  
   
 
"בריינפופ"- תום ומובי יום העצמאות - הסרטון חינם לתקופה מוגבלת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)   

עמוד מתוך 5