אתרים בית ספריים

אשכול

שער הנגב

שדרות

על יסודי

יסודי

על יסודי

יסודי

על יסודי

יסודי

1.  מעלה הבשור

 

1.  יובלי הבשור-כללי

2.  יובלי הבשור-כיתות ה

3.  ניצני אשכול

 

1.  על יסודי

 

1.  יסודי

 

1.  תיכון גוטוירט

 

1.אלון מדעים

2.גיל

3.רבין

4.שקמים

5.הרוא"ה

6.מדעי תורני

7.תורני חדש

8.הדר

 

שדות נגב

חוף אשקלון

על יסודי

יסודי

על יסודי

יסודי

1.  תורני מדעי נועם

1.  דעת

1.  שקמה

1.  חופים

 

מאשדוד לשדרות ועוטף עזה באהבה
כניסה למאגר חומרי למידה

קישורים לאתרי למידה והפגה

 

1. שעורים מקוונים לבגרות וחטיבת ביניים

http://www.interlect.co.il/

4. אתר המרכז לטכנולוגיה חינוכית – פעילויות לימודיות במגוון תחומים

http://www3.cet.ac.il/

2. פעילויות בחשבון – יסודי וחטיבת ביניים

http://kaye7.school.org.il/math_online.htm

5. הספרייה הוירטואלית של המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מאגר מידע לימודי

http://lib.cet.ac.il/pages/frontpage.asp

3. פעילויות ומשחקים לכל הגילאים

http://kaye7.school.org.il/games_vacation.htm

6. לומדים נגב – אתר פעילויות מקוונות של מדרשת שדה בוקר

http://www.boker.org.il/info/learning/hidot/