הטמעת עדכוני חירום ממטה משרד החינוך במרחבי כיתה

 

הנחיות הפעלה -

  1. בחירת שכבת הגיל -

יש לבחור את שכבת הגיל מהרשימה המפורטת למטה.

  1. קבלת מסך ההטמעה למחולל הפנדה -

בחלון הנפתח יש לבצע את הפעולות הבאות -

ü      סימון חלון ההטמעה מתפריט הדפדפן (עריכה ->בחר הכל).

ü      העתקת החלון לזיכרון המחשב.

ü      כניסה לעורך הפנדה באתר הכיתתי, הצבת הסמן במיקום המתאים, והדבקה.

הערה - לפני העתקה, יש ללחוץ עם העכבר מחוץ לחלון ההטמעה, כדי לכלול את כולו בתחום המועתק.

 

רשימת שכבות הגיל -

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות א'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות ב'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות ג'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות ד'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות ה'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות ו'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות ז'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות ח'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות ט'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות י'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות יא'

·        קבלת חלון ההטמעה לכיתות יב'