"חידון מידעני מקוון "צמחי ארץ ישראל

כתיבת החידון -  ציפי אור מאיר, נחמה אורן
.מרכז הדרכה מחוזי לתקשוב – מחוז דרום
בניית החידון -  אלישע בביוף

א. הנחיות כלליות - לחצו כאן לקבלת ההנחיות....

   ב. פרטים על המשתתף/פת -

  :כיתה

  :שם המורה

  :שם התלמיד/ה


  :ישוב

  :שם בית הספר

   ג. שאלות החידון -

 

שאלה 1-
איזה עץ נטע אברהם אבינו בבאר שבע?
  אשל
  אורן
  זית
  חרוב


* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 2-
מהם ארבעת המינים?
  הדס, חרוב, תמר, אקליפטוס
  לולב, אתרוג, ערבה, הדס
  ערבה, אתרוג, תפוז, תאנה
  גפן, לולב, רימון, אורן


* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 3-
מהם שבעת המינים?
  רימון, אננס, תאנה, זית, חיטה, שעורה
  אורן, חיטה, שעורה, ענבים, חרוב, משמש, תאנה
  חיטה, שעורה, גפן, תפוז, רימון, זית, שזיף
  חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר


* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 4-
באיזה יום משבעת ימי הבריאה נבראו הצמחים?
  היום הראשון
  היום השני
  היום השלישי
  היום הרביעי


* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 5-
מאיזה עץ בנה שלמה את בית המקדש?
  שיטה
  אלון
  ארז
  דקל


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 6-
תחת איזה עץ ישבה דבורה לשפוט את העם?
  תמר
  זית
  אלה
  ברוש


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 7-
אבשלום, שמרד באביו המלך דויד, ברח במהלך הקרב
אולם שערות ראשו נתפסו בענף של עץ והוא נותר
תלוי בין השמים לארץ. מהו שם העץ?
  שקד
  אלה
  אורן
  רותם


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 8-
איזה עץ הגן על יונה הנביא מפני השמש?
  אקליפטוס
  צאלון
  אזדרכת
  קיקיון


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 9-
בימי שלמה המלך בני ישראל חיו בשלום ושלוה.
אילו עצים מוזכרים בפסוק?
  גפן ותאנה
  רימון וחרוב
  תאנה ותמר
  שיזף וגפן


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 10-
אליהו הנביא הלך במדבר ושכב לנוח תחת עץ.
מהו שם העץ?
  ערבה
  רותם
  אלון
  אשל


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 11-
אילו עצים מוזכרים במשל יותם?
  גפן, תאשור, תאנה, אטד
  ברוש, ארז, תאנה, צלף קוצני
  אטד, סירה קוצנית, שקמה
  ארז, זית, תאנה, אטד, גפן


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 12-
בצלאל בן אורי בן חור ואהליאב בן אחיסמך בנו את המשכן.
מאיזה עץ נעשו הארון, השולחן והמזבח?
  תדהר
  ברוש
  תאשור
  שיטה


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלה 13-
בסיום המבול נוח שלח את היונה לראות אם נגמרו המים.
היונה חזרה ובפיה ענף עץ. מה שם העץ?
  שיזף
  זית
  קטלב
  אפרסמון


* קישור להרחבת הידע בנושא -   לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלות 14-18-
התאם בין הדמות המקראית לעץ המתאים:
דמות
עץ
אברהם אבינו
דבורה הנביאה
שלמה המלך
אבשלום בן דוד
יונה הנביא


 

שאלות 19-28-
התאם בין התמונה לשם הפרח:
תמונה
שם הפרח
תמונה 1
תמונה 2
תמונה 3
תמונה 4
תמונה 5
תמונה 6
תמונה 7
תמונה 8
תמונה 9
תמונה 10

* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלות 29-33-
מי אני?
הפרי שלי דמוי תרמיל בשרני וצורתו חרב עתיקה
אני זקוף וגאה עם עלים מחטניים
אני מקדים לפרוח לפני כל העצים
מוצאי מאוסטרליה וסייעתי בייבוש הביצות
שמי כשם צבע פריחתי

* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלות 34-37-
התאם בין התמונה לשם העץ:
תמונה
עץ
תמונה מספר 1
תמונה מספר 2
תמונה מספר 3
תמונה מספר 4


* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלות 38-42-
התאם את הביטוי / הפתגם לפירוש:
הביטוי
הפירוש
נח על זרי דפנה
מרוב עצים לא רואים את היער
התפוח אינו נופל רחוק מהעץ
נתלה באילן גבוה
כשושנה בין החוחים


 

שאלות 43-46-
התאם בין שם העץ לפרי שבתמונה :
תמונה
שם העץ
תמונה מספר 1
תמונה מספר 2
תמונה מספר 3
תמונה מספר 4

* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור


 

שאלות 47-50-
התאם בין הפרי למלאכה:
הפרי
המלאכה
תמרים
תפוזים
זיתים
ענבים

* קישור להרחבת הידע בנושא -  לחץ/צי כאן לקישור

      


מאגר קישורים להרחבת הידע בנושא

(ריכוז תשובות של תלמידים (כניסה עם סיסמה